Жителите на Русия ще могат да достигнат европейското равнище на живот в продължение на 15 години. Но при условие, че темповете на растеж на брутния вътрешен продукт на страната са 4,5 на сто и Русия постигне изпреварващ с 1,5% икономически ръста спрямо този на Европейския съюз. Това заяви заместник директорът на Международния валутен фонд Дейвид Липтън.

"За достигането от Русия на жизненото равнище на европейските страни е необходим ръст, изпреварващ с 1,5% европейския за 15 годишен период, икономическият растеж трябва да бъде доста висок - на ниво 4,5 процента" каза представителят на фонда, цитиран от RNS.

МВФ прогнозира растеж на руската икономика през 2017 година на равнище от 1,4%, а за 2018 година от 1,5%. Предвижданията на фонда за световния икономически ръст са съответно - 3,5% и 3,6%,а на Европейския съюз - 1,9% и 1,7% за тази и следващата години.

За сравнение - в базовия вариант на прогнозата на руското Министерство на икономическото развитие се предвижда икономиката на страната да нарасне през 2017 година с 2,1%, през 2018 и 2019-а - с 2,2%, а през 2020 г. БВП да се увеличи с 2,3%.