Министерството на туризма и младежта публикува търга за изграждане на яхтено пристанище във Велико Градище, като стойността на строителните работи е оценена на 238,5 милиона динара (близо 4 милиона лева) без ДДС.

Мястото, планирано за поетапно изграждане на яхтеното пристанище, е в залива, който се образува след изграждането на бариери нагоре и надолу по течението на ръкава на Дунав като част от работите по формирането на Сребърното езеро. Разстоянието до бъдещето яхтено пристанище от Видин е около 140 морски мили (262 километра). 

Край Никопол и Силистра: България и Румъния ще строят две водноелектрически централи на река Дунав

Край Никопол и Силистра: България и Румъния ще строят две водноелектрически централи на река Дунав

ВЕЦ-овете трябва да са готови в следващите 5-6 години

В рамките на яхтеното пристанище са предвидени следните функции: охрана, управление на яхтеното пристанище, клуб на яхтеното пристанище, затворен хангар за плавателни съдове и търговски обекти (магазин за смесени стоки, магазин за велосипеди и наем, продажба на риболовно оборудване, продажба на навигационно оборудване, банка, поща, информационно бюро на туристическа организация и магазин за подаръци).

Срокът за изпълнение на договора е 14 месеца от датата на подписване на договора, а срокът за подаване на оферти е 3 юли 2023 г.

Снимка 621274

Източник: Google Maps