46% от компаниите планират да разширят екипите си до края на септември, 6% прогнозират намаление на работната сила, а 33% ще запазят числеността на персонала. Това се казва в прогнозното изследване за плановете на работодателите, изготвено от Българската конфедерация по заетостта, проведено сред 1074 компании от пет региона и дванадесет индустриални сектора.

Нетният коефициент на заетостта, който се получава от разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които прогнозират да я увеличат, е +40% — ръст от 23% спрямо периода октомври 2021 г.-март 2022 г..

Най-активно ще е търсенето на нови служители в София, като 78% от анкетираните работодатели планират увеличение на персонала. Коефициентът на заетостта в Пловдив намалява с 10% и 8% от компаниите прогнозират ръст на работната сила. В регионите на Бургас и Варна плановете за наемане също са положителни с коефициент на заетостта от съответно +5% и +6%, докато регионът на Русе отбелязва подобрение от седем процентни пункта, достигайки коефициент на заетостта от +3% за периода април-септември 2022 г.

"Въпреки обнадеждаващите планове на работодателите в цялата страна за увеличение на персонала няма сектор, който да не се задъхва от недостига на подходящи кадри, а това явление не е от вчера. Пазарът на труда никога преди не е бил толкова ожесточено конкурентен, защото качествените служители не търсят само адекватно заплащане, смислени допълнителни придобивки и гъвкави работни модели, но и стабилна фирмена култура, която върви ръка за ръка с приоритетите както на наетите, така и на цялото общество," каза Надя Василева, председател на конфедерацията.

42% от работодателите отговарят, че войната ще се отрази отрицателно на бизнеса, за 19% тя ще има положително въздействие, а 39% не смятат, че ще рефлектира върху бизнеса им по какъвто и да било начин.

"Имаме спешна нужда от над 200 000 специалисти за всички сектори без изключение и много работодатели се надяват да намерят решение на кадровите си проблеми в емигрантите от Украйна, които биха могли да заемат част от свободните работни места. Предвид всички мерки, които правителството взе до момента в подкрепа на бежанците, би било полезно да се сподели актуална информация за броя на реално назначените на работа украински граждани през последния месец, за да може работодателите да преценят дали те са част от решението на проблема с огромния недостиг на кадри."

Най- оптимистични планове за наемане на нови служители за следващите шест месеца имат работодателите от секторите "Информационни технологии", "Производство" и "Аутсорсинг" (съответно +49%, +34% и +31%), следвани от "Публичния и социален" сектор и "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" (+7%) и "Търговия на едро и дребно" и "Транспорт, складове и комуникации" (+5%). Секторите "Добивна промишленост", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Селско, горско и рибно стопанство", чиито резултати бяха отрицателни за изминалото шестмесечие, също ще предложат възможности за работа с коефициент на заетостта от съответно +2%, +4% и +2%.