52% от работните места в Испания, са изложени на риск от това да бъдат напълно или частично автоматизирани. Това може да се случи още през това десетилетие. На този фон, в световен мащаб се изчислява, че през следващите десет години един от всеки седем служители по света ще загуби настоящата си работа. Това обаче едва ли ще доведе до увеличаване на безработицата.

В Испания 22% от работните места са изложени на риск от автоматизация, а останалите 30% ще бъдат подложени на съществена промяна. Според доклада "The future of work" на Randstad Research предстои автоматизация на производството в близко бъдеще (ще има дори сервитьори роботи), Със изчезването някои някои работни места обаче, ще бъдат създадени други в в нови технологични области.

Според прогноза на Световния икономически форум през 2022 г. ще бъдат създадени 133 милиона работни места в глобален мащаб.

Ще има промяна и в изискванията за умения на кандидатите. През 2030 г. някои от най-търсените умения ще бъдат т. нар. "меки умения" като критично мислене, креативност или емоционална интелигентност. От тази гледна точка обучението на кадрите ще е от изключителна важност.

Любопитен факт е, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие изчислява, че 65% от децата, които в момента са в ранна детска възраст, ще са заети в професии, които все още не съществуват.