Над 90% от домакинствата в България живеят в собствено жилище, а 5,5% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,7% от наблюдаваните домакинства - 2,5% на свободен и 1,2% на общински наем. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Второ жилище притежават само 8% от домакинствата. В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92% от домакинствата, като 69% са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 22,6%, а след 1990 г. - 7,9% от жилищата.

В дву- и тристайни жилища живеят 65% от домакинствата у нас (70% в градовете и 49,7% в селата).

Само 23% от домакинствата в по-големи жилища живеят в дом с с четири и повече стаи и 48,3% в селата. Гаражи имат 23,4% от домакинствата в страната (20% в градовете и 33,3% в селата).

Автомобили

С автомобили разполагат 56,2% от наблюдаваните домакинства, като 5,7% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 8,3% от домакинствата, а 35,4% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

Техника

Сред уредите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го над 99% от домакинствата, а 32,7% имат по два и повече телевизора. На второ място е хладилната техника - 99,3% от домакинствата в страната (99,7% в градовете и 98,3% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 96,2% от домакинствата, 1,8% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1,1% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 1,6%, а 85,1% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона).

С компютри разполагат 55% от домакинствата (61,9% в градовете и 35% в селата), а 40,5% преценяват, че нямат необходимост от компютър в дома.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 67,4% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 73,5% от жилищата, а в селата - в 48,8%.

Доходи на домакинствата

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лв. и нараства с 10% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 - 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,8 пъти.

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лв. средно на лице, което е с 13,2% повече в сравнение с 2020 година. За периода 2012 - 2021 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,7 пъти.

Потребление на домакинствата

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83,6% през 2012 г. на 82% през 2021 година.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2021 г. са 2 057 лв., или с 9,9% повече спрямо 2020 г. и с 51,8% повече в сравнение с 2012 година.

Разходите за облекло и обувки през 2021 г. са 256 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 36%, а спрямо 2012 г. - 2 пъти. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 307 лева. В сравнение с 2020 г. нарастват с 16,6%, а спрямо 2012 г. се увеличават 1,7 пъти. За здравеопазване през 2021 г. cа изразходвани 442 лв.

За транспорт и съобщения през 2021 г. са похарчени 798 лв., което е с 14% повече от 2020 г. и 1, 8 пъти повече спрямо 2012 година.

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2021 г. спрямо 2020 г. при повечето от основните хранителни продукти.