Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време, a целта за намаляване на емисиите на парникови газове ще бъде трудно постижима без значително увеличение на ядрените мощности. Това заяви действащият генерален директор на Международната агенция за атомна енергия Корнел Феруца при откриването на Международната конференция за изменението на климата и ролята на ядрената енергия.

Атомните електроцентрали не отделят практически никакви емисии на парникови газове или замърсители във въздуха по време на експлоатацията си. По време на техния жизнен цикъл те са вторият най-нисък източник на замърсяване след хидроенергия, посочи Феруца.

Понастоящем в 30 държави работят общо 449 ядрени реактора по целия свят, генерирайки 10% от потреблението на световната електроенергия и една трета от всички нисковъглеродните източници. Това е еквивалентно на спестяването на газовете от 400 милиона автомобила всяка година.

По думите на директора на организацията около 70% от електричеството в света идва от изгаряне на изкопаеми горива. Ако човечеството иска да постигне целите си срещу изменение на климата до 2050 година, около 80% от електроенергията ще трябва да се произвежда с нисковъглеродни емисии. Това е много амбициозна задача и "осъществяването на този преход ще бъде голямо предизвикателство".

"В момента ядрената енергия осигурява 10% от световната електроенергия. Но тя представлява една трета от цялата нисковъглеродна електроенергия, генерирана днес. Този факт заслужава да бъде известен по-добре. Постигнатият напредък в няколко държави по отношение на окончателното изхвърляне на радиоактивни отпадъци може да помогне за облекчаване на опасенията на обществото относно дългосрочната устойчивост на сектора", коментира още Феруца.

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Защо светът има нужда от повече ядрени мощности?

Над 20 нови ядрени реактора трябва да бъдат пуснати преди 2020 година

На конференцията, на която присъстваха 550 участници от 79 държави и 18 международни организации, бяха обсъдени енергийните политики по въпроси като изменението на климата и дългосрочната експлоатация на съществуващите ядрени електроцентрали.

На срещата беше обсъдено и голямото закъснение на строителството и надвишаването на разходите на новите ядрени проекти в Европа и САЩ. Следователно трябва да се търсят решения индустрията да оптимизира работата - да намери начини да съкрати времето за строителство и разходите по проектите.

Забавянето на проектите предизвиква критики към сектора. "И все пак в много страни новите проекти изпълняват сроковете си навреме и в рамките на бюджета, в това число Беларус, Китай, Южна Корея и Русия", обясняват от агенцията.

Ново забавяне в изграждането на френската ядрена централа, която трябваше да е готова преди 7 години

Ново забавяне в изграждането на френската ядрена централа, която трябваше да е готова преди 7 години

Ремонтът на дефектни заварки оскъпява проекта с 14%