Ядрените електроцентрали продължават да се развиват с висок стандарт и силен растеж. Повече от 20 нови реактора ще бъдат построени и пуснат в експлоатация преди края на 2020 година, казва генереалният директор на Световната ядрена асоциация Агнета Райзинг в последното издание на Световния доклад за ядрена ефективност. Но за да може индустрията да достигне "хармоничната" цел да произвежда и доставя 25% от електроенергията преди 2050 година, Райзинг твърди, че трябва политиките на държавите и международните общности да бъдат много по-ангажирани към ядрените мощности.

Докладът на базираната в Лондон организация отбелязва, че световното търсене на ядрена енергия през 2018 година се е увеличило за шеста поредна година - с 61 тераватчаса повече спрямо миналата година. Това е повече от 10% от глобалното търсене на електроенергия. Консумацията на ядрената енергия нараства най-бързо в Азия, където процентът се е увеличил с близо 12%.

Снимка 441890

Източник: World Nuclear Association

Нови мощности

Девет нови реактора започнаха да доставят електроенергия през 2018 година в сравнение с четирите, които започнаха през предходната година, а над 20 реактора трябва да бъдат пуснати преди 2020 година. Като цяло се очаква добавянето на новия капацитет за периода 2016-2020 година да достигне целите на ядрената индустрия по Програмата "Хармония". Темповете на изграждане обаче ще трябва да се увеличат значително, за да се постигне общата цел за нов ядрен капацитет преди 2050 година, казват от асоциацията.

Деветте нови реактора - те са свързани към мрежата с комбиниран капацитет от 10,4 гигавата. Седем от тях са построени в Китай, а два в Русия.

Междувременно седем реактора бяха затворени през 2018 година с комбиниран капацитет от 5,4 гигавата. От тях четири реактора са японски, които не са генерирали електричество от 2011 година, а петият е тайванският Chinshan 1, който не е генерирал от 2015 година насам. Следователно тези затваряния са имали минимално въздействие върху цялостното производство на електроенергия за годината. В същото време пък четири реактора в Япония, с комбиниран капацитет от 5,6 гигавата, получиха одобрение за рестартиране.

Дебатът за бъдещето на ядрената енергетика и мястото на "американския Чернобил" в него

Дебатът за бъдещето на ядрената енергетика и мястото на "американския Чернобил" в него

Всичко започва с повреда на просто една помпа

"Забележителна характеристика" за 2018 година, която отбелязва докладът, е разпространението на нови реакторни проекти. Haiyang 1 и 2 и Sanmen 1 и 2 бяха първите четири от вида AP1000, които започнаха да работят. Taishan 1 беше първият EPR реактор, Ленинград II-1 беше първият VVER-1200, а Yangjiang 5 - първият от вида ACPR-1000. Отбелязва се и че вторите блокове в Haiyang и Sanmen имаха значително по-кратки срокове на строителство, което показва, че вторите блокове могат да се възползват от опита от изграждането на първия блок.

Въпреки това средното време за изграждане на реакторите през 2018 година беше около 8 и половина година, в сравнение с около 5-6 години последните няколко години. Това се дължи главно на пускането на нови проекти на реактори. Очаква се времето за строителство да се върне към "по-типичната" продължителност през 2019 година.

С комбиниран капацитет от 6 279 мегаватчаса през 2018 година започна строителството на пет реактора, включително Akkuyu 1 - първият реактор в Турция, и Hinkley Point C-1 - първият реактор, който започна строителството във Великобритания след Sizewell B преди 30 години. Rooppur 2 е вторият ядрен реактор в Бангладеш в процес на изграждане, след като Rooppur 1 започна строителството през 2017 година.

В Русия продължи подготовката за първата плаваща атомна електроцентрала "Академик Ломоносов", която е оборудвана с 2 реактора. По план корабът ще бъде инсталиран в Северна Русия по-късно тази година.

Производителност

Производителността на ядрената енергетика е висока, посочват експертите в доклада. Световните ядрени реактори постигнаха среден коефициент на капацитет от 80%, който коефициент е много по-висок от този при много други форми на производство на електроенергия.

"Като цяло високият коефициент е отражение на добрите експлоатационни показатели. Въпреки това в някои страни има тенденция за засилване на работата на ядрените реактори в режим на следване на натоварването, което ще намали общия коефициент на капацитета", посочват още от асоциацията.

Докладът отбелязва, че реакторите вече демонстрират висока производителност, независимо от това колко дълго са били в експлоатация. Средният коефициент на капацитет за реакторите през последните пет години показва малка промяна спрямо възрастта им.

Докладът отбелязва, че тази година 5 реактора достигат 50 години експлоатация - Beznau 1 в Швейцария, Nine Mile Point 1 и RE Ginna в САЩ, както и блоковете 1 и 2 на Tarapur в Индия. Всички те започват да работят през 1969 година.

Много реактори, работещи днес, планово могат да произвеждат електричество за 60-80 години.

Защо Германия греши за ядрената енергетика?

Защо Германия греши за ядрената енергетика?

Директорът на Volkswagen разкритикува управляващите заради решението страната да разчита по-дълго на въглища, отколкото на АЕЦ

Климат

Виталий Трутнев, директор по изграждането и експлоатацията на руската плаваща ядрена електроцентрала "Академик Ломоносов", заяви, че мощността ще позволи да се избегне потреблението на 200 000 тона въглища и 120 000 тона течно гориво годишно.

В момента изпускането на над 2 милиарда тона CO2 в атмосферата се избягва годишно, благодарение на ядрената енергия. Всичките реактори, които са в процес на изграждане днес, ще доведат до избягването на допълнителни 450 милиона тона емисии CO2 всяка година до 2025 година. Тези количества са еквивалентни на годишните емисии на CO2 комбинирано на Япония, Германия и Австралия.

Ключът към растежа обаче е политически, пишат експертите в доклада.

"Докато някои американски щати въведоха политики и стимули за поддържане на ядреното производство, признавайки стойността и чистотата на нисковъглеродната ѝ производителност, на други места други реактори са застрашени от изкривени и предизвикателни пазарни условия", акцентират учените. Междувременно се посочва и че през последните 18 месеца изменението на климата налага по-ясен и неотложен подход.

"Някои поставят под въпрос дали ядрената енергия може да бъде използвана достатъчно бързо, за да се справи с климатичните промени във времето. Факт е, че днес ядрената енергия дава основен принос за избягване на изменението на климата, като повече от 10% от световната електроенергия се доставя от ядреното производство.

Едно от най-ефективните действия, които трябва да се предприемат, за да се избегнат вредните емисии на парниковите газове, е да се гарантира, че тези реактори ще продължат да работят в пълния си потенциал. Много от нашите настоящи реактори имат потенциал да продължат да бъдат част от изцяло чистото производство на електроенергия до 2050 година.

Ако искаме да се отнасяме сериозно към изменението на климата, ние също трябва да сме сериозни с решенията си. Преминаването към нисковъглеродна икономика, която отговаря на енергийните нужди на глобалната общност, представлява обезсърчаваща задача. Но това е предизвикателство, което трябва да бъде изпълнено, а начинът за това минава само през използването на пълния потенциал на ядрената енергия", завършват авторите на доклада.

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Защо климатът се нуждае от ядрената енергетика?

Ако всички атомни централи в САЩ бъдат затворени, въглеродните емисии ще се увеличат с еквивалента на 47 милиона допълнителни автомобили на пътя