Базираният в Дюселдорф концерн потвърди ръста на оборота и печалбата през третото тримесечие. „Метро" иска да продължи печелившия курс, въпреки влиянието на финансовата криза се отразява върху оборота, заетостта и пазара. Според изчисленията на фирмата ще излезе на плюс с 6%.

Някои експерти се съмняват, че  компанията ще спази начертаните цели. Метро увеличи оборота си и резултатите си през последните месеци. Metro Group показва сила в една трудна обстановка, заяви председателят на управителния съвет Екард Кордес.

Въпреки  това търсенето в магазините на концерна в Испания и Италия е спаднало.

Във важния за фирмата район - Източна Европа растежът през третото тримесечие се е забавил с 18 на сто.