Измерването на БВП на глава от населението е обичаен показател за благосъстоянието на една страна. Според последните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ) за БВП на глава от населението за 2023 г. една от най-малките страни териториално в ЕС заема първото място в тази класация.

Това е Люксембург. Населението на страната е едва 634 000 души, а БВП на глава от населението достига близо 130 000 долара. По-рано страната беше известна с производството на стомана, а сега може да се похвали със сериозен сектор на финансовите услуги, който отговаря за по-голямата част от нейната икономическа продукция.

Кои са най-богатите хора във всяка страна по света? У нас има двама милиардери

Кои са най-богатите хора във всяка страна по света? У нас има двама милиардери

Съединените щати са една от страните с най-много милиардери

БВП на глава от населението на Люксембург е почти 415 пъти по-голям от БВП на глава от населението на най-бедната страна в света - това е Бурунди с БВП от 303 долара на глава от населението, според данните, публикувани във Visual Capitalist.

Ако трябва да правим сравнение с България, то излиза, че БВП на Люксембург е десет пъти по-голям от този у нас. БВП на глава от населението в България, според данните на МВФ е 13 221 долара. Точно след страната си се нареждат държави като Туркменистан, Казахстан, с които нямаме големи разлики по тези показатели. Преди страната ни са Китай, Аржентина и Коста Рика.

Първите 10

Страна БВП на глава от населението в долари
Люксембург 128 820
Ирландия 106 998
Щвейцария 94 835
Катар 89 417
Норвегия 88 749
Сингапур 84 501

САЩ

78 422
Исландия 77 961

Австралия

68 024

Ирландия е втората най-богата страна в света на база БВП на глава от населението със 107 000 долара, следвана от Швейцария с близо 94 000 долара. БВП на глава от населението на Ирландия отбеляза значително увеличение през последните години. За това е отговорна благоприятната бизнеса среда, ниските ставки на корпоративния данък и високообразованата работна сила, която привлича преки чуждестранни инвестиции.

Впечатление прави, че повечето от най-богатите страни се намират в Европа и Северна Америка (двата най-богати континента), с БВП на глава от населението съответно от 34 500 долара и 59 000 долара.

Най-бедните страни в света по БВП на глава от населението се намират в Африка.

В дъното на класацията са още Сиера Леоне, Малдиви и други.