Все по-ниската раждаемост вероятно ще доведе до свиване на населението на всяка държава по света до края на настоящия век. А това би означавало, че светът ще бъде изправен пред "големи промени" в глобалната икономическа сила, пише CNBC.

Нов доклад, публикуван този вторник в медицинско списание The Lancet, предвижда глобалното население да достигне максимум от 9,7 милиарда до 2064 година. След това вероятно ще последва спад на населението на Земята, като до 2100 година броят на хората ще се върне до 8,8 милиарда души.

В анализа се твърди, че подобряването на достъпа до съвременната контрацепция и образованието на момичетата могат да бъдат в основата на "широкото" и "устойчивото" понижение на раждаемостта.

Това означава, че при липса на либерална имиграционна политика 183 от 195 държави на планетата най-вероятно няма да могат да поддържат настоящия брой на населението си до края на века.

Предполага се, че населението в 23 страни, включително Япония, Тайланд, Италия и Испания, ще се свие с повече от наполовина, докато в други 34 страни, включително Китай, се очаква спад от над 25%.

Кои бяха най-големите икономики през 1992-а и кои ще бъдат те през 2024-а?

Кои бяха най-големите икономики през 1992-а и кои ще бъдат те през 2024-а?

Топ 5 ще бъде доминиран от азиатски държави, а две европейски страни ще изпаднат от топ 10

За разлика от тези държави, докладът предвижда населението на Африка на юг от Сахара да се утрои до края на века, достигайки до 3,07 милиарда през 2100 година, спрямо 1,03 милиарда през 2017 година.

Северна Африка и Близкият изток са единствените други региони, за които се предвижда да имат по-голямо население през 2100 година в сравнение с 2017 година.

"Това важно изследване очертава бъдеще, което трябва да планираме спешно. То предлага визия за радикални промени в геополитическата власт, предизвиква митове за имиграцията и подчертава значението на защитата и укрепването на сексуалните и репродуктивни права на жените", пише Ричард Хортън, главен редактор на The Lancet.

По думите на Хортън Африка и арабският свят ще оформят голяма част от бъдещето на света, докато влиянието на Европа и Азия ще отслабва. "До края на века светът ще бъде многополюсен, като доминиращите сили ще бъдат Индия, Нигерия, Китай и САЩ. Това наистина ще бъде един нов свят, за който трябва да се подготвяме от днес", допълва той.

Миграцията ще стане необходимост

Изследването, което използва данни от проучването Global Burden of Disease 2017, също предупреждава за огромни промени в глобалната възрастова структура на населението на света.

Анализът прогнозира, че хората над 80-годишна възраст ще превъзхождат децата до 5 години в съотношение 2:1 до 2100 година. Главните причини за това ще бъдат именно спада на плодовитостта сред хората и увеличаването продължителността на живота по целия свят. Очаква се броят на децата до 5-годишна възраст да намалее с 41% до 401 милиона през 2100 година - намаление от 681 милиона деца през 2017 година. Междувременно броят на хората над 80 години вероятно ще се увеличи шесткратно до 866 милиона, спрямо 141 милиона през 2017 година.

Намаляването на процента на населението в трудоспособна възраст може да доведе до драматично изместване на размера на всички икономики. Анализът прогнозира Китай да измести САЩ като първа икономическа сила в света до 2035 година.

Възможно е обаче съвсем в края на века САЩ отново да си върне лидерската позиция. Това ще стане, ако имиграцията продължи да поддържа работната сила на страната и ако Китай започне да регистрира бърз спад на населението от 2050 година нататък, което също се очаква.

Защо в Италия умират повече хора от коронавируса, отколкото в Китай?

Защо в Италия умират повече хора от коронавируса, отколкото в Китай?

Голямо значение има, че страната е с второто най-възрастното население в света

Анализът залага и много на Индия. Вероятно е страната да стане "защитник" на Азия, спомагайки с голям дял хора в трудоспособна възраст през века. Това ще позиционира страната от седмо на трето място по БВП в света.

Държавите в Африка, на юг от Сахара, също ще играят ключова роля за световната икономика с бързия си темп на ръст на населението. Особено внимание се обръща на Нигерия, която се очаква да достигне до 9-то място по БВП в света до края на века, спрямо 23-то през 2017 година.

Великобритания, Германия и Франция може да останат в топ 10 на най-големите икономики до края на века, докато Италия и Испания ще паднат на далечните 25-о и 28-о място заради драстичния спад на броя на населението.

В коментар за CNBC професор Ибрахим Абубакар от University College London, който не е участвал в изследването, посочва, че ако резултатите от изследването са дори наполовина точни, следва миграцията да стане "необходимост за всички нации, а не възможност". По думите му положителните въздействия на миграцията върху здравето и икономиките са известни в световен мащаб. Следователно изборът пред нас ще бъде дали да подобрим здравето и богатството, позволявайки планираното движение на населението, или в крайна сметка да имаме неквалифицирана работна ръка и нестабилни общества.

Държавите с най-младо население в света

Държавите с най-младо население в света

В тях делът на децата до 15 години е близо 50% от общото население