Транспортният сектор, който в България дава работа на близо 160 000 души, ще бъде изправен пред затруднения през 2019 година. Сред големите рискове за него са липсата на квалифицирана работна ръка, поскъпването на петрола, както и пакетът "Макрон".

"Отражение върху сектора ще дадат забавянето на глобалната търговия, спадът в търсенето и недостигът на хора. Забавянето на икономическата активност в Германия също е важно да се следи, защото страната е най-големият търговски партньор на България", коментира ръководителят на "Кофас България" Милена Виденова на събитие в столицата.

Тя посочи още, че нарастващите цени на петрола ще окажат допълнителен негативен натиск върху транспортния бизнес, както в глобален мащаб, така и у нас.

"Пакетът "Мобилност", предлаган от Европейския парламент, би оскъпил още бизнеса на нашите превозвачи. Предстои да видим дали той ще бъде приет, а трябва да отчетем, че може да има промени, защото наближават европейски избори", каза Виденова.

Приемането му може да се възприема като ключов риск за българския транспортен сектор, като се има предвид приноса на индустрията за икономиката на страната.

Сектор, който допринася за над 15% от БВП на страната

От "Кофас" изчисляват, че международният транспорт като дял от общия транспорт в целия регион на Централна и Източна Европа е над 70%. В България нивото е едно от най-високите - 79,3 на сто при средно ниво за ЕС от 36 на сто. 

Discordia планира да наеме 1800 служители и да инвестира 350 милиона лева

Българската компания, която ще наеме 1800 служители и ще инвестира 350 милиона лева

След 4 години дружеството ще притежава близо 1400 камиона

У нас компаниите с дейност в областта на транспорта и логистиката са 24 726, а в тях към 2017 година заетите са близо 160 000 души.

"Този сектор формира 15,3% от брутния вътрешен продукт на България", каза Виденова.

Кои са най-големите компании в транспортния сектор у нас

Сред най-големите компании по приходи в индустрията са освен държавни и частни дружества. На първо място по оборот е НКЖИ с 388,5 милиона лева приходи към 2017 година, но загуба от 50,7 милиона лева. След нея са съответно БДЖ и "Параходство български морски флот".

Резултатите от консолидираните отчети на топ 10 на компаниите в транспортния бранш към 2017 година показват, че половината от тях са завършили годината на загуба. От тези, които са отчели печалба, най-голяма има "Ръководство на въздушното движение" - общо 27,7 милиона лева. На плюс са още "България Еър Чартър" АД, ПИМК ООД, ПИМК Холдинг Груп АД и "Гопет Транс" ЕООД.

Снимка 406067

По думите на Милена Виденова не са малко фирмите в сектора, които изпитват финансови затруднения. "Просрочията и продължителното неплащане са водещи за индустрията. 4346 компании или 17,6% от всички в сектора са в лошо финансово състояние", казва тя.

Общо срещу 141 има открито производство по несъстоятелност между 2014 и 2018 година, а обявените в несъстоятелност дружества за този период са 138 компании.

Walmart търси хиляди шофьори и им обещава заплата от $7300

Най-големият работодател в света търси хиляди шофьори и им обещава заплата от $7300

През миналата година компанията е наела 1400 служители на тази длъжност