Сезонно коригираната безработица в еврозоната (EС 19) е била 8,4% през май 2018 г. Показателят е без промяна спрямо април и спада от от 9,2% през май 2017 година, показват данните на Евростат.

По този начин безработицата в страните от валутния съюз остава на най-ниско равнище от декември 2008 година.

Равнището на безработицата в целия Европейски съюз (ЕС-28) е 7% през май и остава стабилно спрямо предходния април. Показателят се понижава в сравнение със 7,7%, отчетени за май миналата година и е най-ниска от август 2008 година.

Евростат изчислява, че 17,207 милиона мъже и жени в ЕС-28, от които 13,656 милиона в еврозоната са били безработни през май 2018 година. В сравнение с април броят им се е намалили със 154 000 души в ЕС-28 и със 125 000 души в еврозоната. В сравнение с май 2017 г. безработицата е намаляла с 1,828 милиона души в ЕС-28 и с 1,252 млн. души в еврозоната.

Безработица в ЕС през май 2018 г.

Снимка 366026

Източник: Евростат

Сред държавите членки най-ниските нива на безработица през май 2018 г. са регистрирани в Чешката република (2.3%) и Германия (3.4%). За България Евростат отчита безработица под средното за общността - 5 на сто.

Най-високият процент на безработица е наблюдаван в Гърция (20,1% данни за март) и Испания (15,8%).

В сравнение с предходната година, безработицата спада във всички държави членки на ЕС. Най-голямо намаление на показателя е регистрирано в Кипър (от 11,4% на 8,4%), Хърватия (от 11,3% на 8,9%), Гърция (от 22,1% до 20,1%) и Португалия (от 9.2% на 7.3%).

За сравнение през май т.г. нивото на безработица в САЩ е 3,8%, което е спада от 3,9% през април 2018 г. и от 4,3% през май миналата година.