Недостигът на пазара на труда в Руската федерация само ще се засили до 2030 г. и ще достигне от 2 до 4 милиона души; липсата на персонал ще засегне най-силно промишлеността (от 0,8 до 1,1 милиона души), транспорта (от 0,3 на 0,5 млн. души) и търговията (от 0,3 на 0,5 млн.). Това показва проучване на експерти от фирма "Яков и партньори", цитирано от finmarket.ru.

Единствено в аграрния сектор ще може да се постигне лек излишък на работна ръка, ако се предприемат проактивни мерки за дигитализация и повишаване на производителността на труда, се отбелязва в анализа.

Данните за свободните работни места, предлаганите заплати и безработицата за 2018-2023 г. показват, че недостигът на работна ръка в Руската федерация вече е започнал.

Така броят на свободните работни места, публикувани от руски работодатели, се е увеличил с 1,8 пъти през последните пет години. След краткосрочен спад през 2022 г. нивото на търсене на работна ръка се възстанови през първата половина на 2023 г., а август постави рекорд по брой публикувани свободни работни места (1,2 милиона).

Свободните работни места се увеличават бързо в Централния, Уралския и Далекоизточния федерален окръг (съответно със 108%, 96% и 94% в сравнение с базовата линия за 2018 г.). В абсолютно изражение броят на свободните работни места се е увеличил най-силно в Централния и Приволжския федерален окръг, както и в Москва. Средното време за попълване на свободните позиции се е увеличило от два на три месеца.

Предлаганата средна заплата се е удвоила, тъй като броят на свободните работни места се увеличи, което е значително повече от ръста на БВП, инфлацията и PPI (Индекс на цените на промишлените производители) през същия разглеждан период. В регионите, които показват най-активен ръст на предлаганата заплата, тя възлиза на 85% -114%, докато в Москва е само 51%. Следователно разликата в размера на предлаганите заплати между Москва и регионите намалява от 58-188% на 25-105%. Независимо от това, абсолютното ниво на предлаганите заплати в столицата остава по-високо, отколкото в други федерални окръзи: Москва все още има възможност да привлече персонал от регионите, предлагайки по-високи заплати.

Сред групите свободни работни места в индустрията най-голям ръст на заплатите има в строителството и производството, съответно със 160% и 114%. Съдейки по броя на обявените свободни позиции, същите тези групи показват най-голям ръст в търсенето на работна ръка - със 137% и 109%.

Предложените заплати за специалисти с тригодишен опит са увеличени с 25% повече от тези за специалисти без опит. Освен това в промишлеността и строителството има най-голяма конкуренция за хора със стаж, което доведе до рекорден ръст на предлаганите заплати - съответно 2,5 и 3 пъти.

До 2030 г. недостигът на персонал в Руската федерация само ще се увеличи.

Ще има недостиг от 1,1 до 2,2 милиона средноквалифицирани специалисти (например стругари или фрезисти) и от 0,7 до 1,4 милиона висококвалифицирани специалисти (програмисти, инженери, мениджъри и др.). Сегашната структура на миграционния поток няма да премахне дефицита, смятат експерти.

За да се покрие недостигът, ще трябва да се използва по-широк набор от инструменти, се казва в доклада. Така че, за да се покрие чрез производителността на труда, е необходимо да се осигури нейният ръст средно с 2,4% годишно, което е два пъти повече от съответния показател за последните 10 години и над сегашната прогноза на Министерството на икономическото развитие на руската федерация. Вдигането на заплатите и "бракониерството" на персонал са неизбежни, но сами по себе си те няма да решат проблема с общия дефицит, смятат анализаторите.

"Такъв мащабен недостиг на работна ръка създава рискове за икономиката, бизнеса и обществото като цяло. По този начин липсата на трудови ресурси може да доведе до намаляване на потенциалния растеж на БВП с 1-2% годишно, допълнително повишаване на инфлацията с до 10%, както и проекти за прекъсване, за да се гарантира технологичен суверенитет и да се преориентира икономиката. За бизнеса недостигът на работна ръка може да доведе до намаляване на маржовете на печалба EBITDA с до 5%", предупреждават авторите на изследването.

Както беше съобщено по-рано, през октомври 2023 г. в Руската федерация беше регистрирано рекордно ниско ниво на безработица - 2,9% (минималната стойност за периода на наблюдение на показателя от 1991 г. насам).