Започва изграждането на нова електрическа подстанция в курортен комплекс "Слънчев бряг", съобщиха от НЕК.

Изпълнител на проекта за изграждането на подстанцията е фирма "АББ България" ЕООД, която е избрана след провеждане на открита процедура по изискванията на Закона за обществените поръчки.

Проектът е на стойност около 4 мил. евро. Договорът е подписан на 29 юли 2006 г. и е започнал на 25 август като срокът за изпълнение е осем месеца.

Новата подстанция ще обезпечи сигурното и безаварийно електрозахранване на курорта "Слънчев бряг" и ще стабилизира електроснабдяването на гр. Несебър.

Новопостроената подстанция ще бъде с възможности за управление без дежурен персонал, с цифрови системи за дистанционно управление, чрез оптически връзки, които ще се изградят по ВЛ /въздушна линия/ 110 кV до п/ст "Слънчев бряг", а от там до териториално диспечерско управление "Юг".

Тези оптически връзки са част от оптическия пръстен, по който ще бъдат свързани и останалите подстанции в района на гр. Бургас.

Захранването на подстанцията ще стане чрез отклонения от действащия ВЛ 110 кV "Емона". Дължината на новия електропровод е 4 км и е на стойност 1 млн. лева.