Трудовата заетост в САЩ нарасна през март с най-слабото темпо от повече от година насам, което е пореден знак за наличието на проблеми в американската икономика през първите месеци на годината.

Американската икономика (извън селскостопанския сектор) добави едва 126 000 нови работни места през март - много под средните прогнози за 245 000 работни места, показват данни на Министерството на труда. Това представлява най-слаб растеж на трудовата заетост от декември 2013 година насам, коментира bnr.bg.

В същото време данните за февруари претърпяха солидна низходяща ревизия до 264 хиляди от предишна оценка за 295 хиляди, както и данните за януари - до 201 хиляди от 239 хиляди.

Това означава, че осредненият месечен растеж на новите работни места през първото тримесечие на 2015-а година се е понижил до 197 хиляди - далеч под средномесечен растеж с цели 324 хиляди през последното тримесечие на 2014-а година.

Безработицата в САЩ през март остана без промяна в многогодишното дъно от 5,5%, достигнато през февруари. Така за втори пореден месец безработицата се намира на най-ниско ниво от май 2008-а година насам, когато тя беше на ниво от 5,4 процентни пункта. Трябва обаче да се има предвид, че ниското ниво на безработицата се дължи до голяма степен на свиване на трудовата сила. Това се изразява в понижение на т.нар. "норма на заетост" (отношението на работещите към общата работна сила), като през март тя падна до 62,7% от 62,8% през февруари, връщайки обратно към нейното 36-годишно дъно от 62,7% от миналия декември (най-ниско ниво от 1978-а година насам), показват данните на Министерството на труда.

През февруари частният сектор на американската икономика генерира едва 129 000 нови работни места при очаквания за 235 000, в промишленият сектор бяха съкратени хиляда работни места, докато в държавният сектор бяха съкратени 3 хиляди работни места, а в строителният сектор бяха съкратени хиляда работни места (след ръст с 29 хиляди през февруари). Секторът на услугите добави скромните 142 хиляди работни места - далеч под нови 244 хиляди работни места, разкрити в този важен сектор за икономиката на САЩ през февруари.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ през март обаче се повиши с 0,3% на месечна база при прогноза за повишение с 0,2% и след анемичен растеж с 0,1% през февруари, като на годишна база беше регистрирано повишение от 2,1% (при прогноза за 2,0%) до 24,86 долара на час, но средната работна седмица се съкрати с 0,1 часа до 34,5 часа при прогноза за запазване на ниво от 34,6 часа.

Днешният разочароващ доклад за американската трудова заетост през март е сигнал, че след година на много силно подобрение, пазарът на труда може би започва да губи своя добър възходящ импулс на фона на останалите неотдавнашни данни, подсказващи забавяне на икономическия растеж на САЩ през първото тримесечие на 2015-а година.
През третото тримесечие на 2014-а година БВП на САЩ нарасна със забележителните 5 процентни пункта, след което обаче последва забавяне на икономическия растеж до 2,2% в края на миналата година.

Поредицата слаби икономически индикатори от началото на годината, включващи потребителските разходи, бизнес инвестициите и промишленото производство, както и тежките зимни условия в страната през февруари предполагат, че това забавяне на икономиката на САЩ ще продължи и през първите три месеца на 2015-а година. Първите предварителни данни на Търговския департамент за БВП през първото тримесечие на годината ще бъде оповестени на 29-и април, като редица икономически и анализатори очакват забавяне на растежа на водещата световна икономика към и дори под 1%.

Това вероятно ще отложи във времето и очакваното първо повишение на федералната фондова лихва през втората половина на годината.