Промишленото производство в еврозоната (дванадесетте „стари" страни членки, въвели евро като национална валута), без отчитане на сезонните колебания, е спаднало с 0.4% през юли 2006 г. спрямо юни 2006 г, сочи най-нова статистика на Eurostat. Производството през юни е било стабилно, а през май се е увеличило с 1.7%.

В EU25, който вече включва и новите страни членки на Съюза, спадът на показателя през юли е 0.2%, без промени през юни и нарастване през май от 1.3%.

През юли 2006 промишленото производство се е увеличило спрямо юли 2005 с 3.2% - както в Еврозоната, така и в EU25.

В детайлните данни по промишлени отрасли, изнесени от Eurostat, по-сериозен ръст за месец юли спрямо месец юни 2006 г. отбелязва само производството на енергия: (+1.1%) в еврозоната и (+0.9%) в EU25. Нетрайните потребителски стоки в Еврозоната отбелязват спад от (- 0.9%).

Индексът на промишленото производство с база юли 2005 г. се е повишил почти във всички страни членки. Изключение правят само Швеция (-0.9%) и Италия (-0.2%). Най-голям ръст е регистриран в Полша (+14.3%), Финландия (+12.5%), Литва (+12.3%), Унгария (+12.2%) и Чешката република (+11.0%).