Разрешителни за строеж на над 1800 нови жилищни сгради с РЗП от 1,2 млн. кв.м и почти 10 500 жилища са били издадени само през първото тримесечие на 2024 г., показват данните на НСИ.

Макар това да е по-малко брой в сравнение с края на 2023 г., но на годишна база виждаме ръст от 4,3%, а също и корекция нагоре с 21,7% - като жилища и 23,4% - като разгъната застроена площ.

Снимка 663471

Източник: НСИ

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 278, София (столица) - 217, Варна - 212, София - 168, и Благоевград - 126. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3329, Пловдив - 1909, Варна - 1206, Бургас - 1032, и Стара Загора - 763.

Кои са факторите, които определят търсенето на жилище ново строителство?

Кои са факторите, които определят търсенето на жилище ново строителство?

Експерти по недвижими имоти дават изчерпателни отговори

В началото на 2024 г. е започнал строежът на 1389 жилищни сгради с 9089 жилища и 957 599 кв.м РЗП. В сравнение с първото тримесечие на миналата година броят на сградите расте с 9,2%, жилищата в тях - с 37.8%, както и общата им застроена площ - с 23.0%.

Най-много започнати жилищни сгради има в Пловдив (255), София (229), Варна (174) и Стара Загора (76).