През периода януари - май 2018 г. износът на България за страните извън ЕС намалява с 16.5% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 6 050.8 млн. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Съединените американски щати и Руската федерация, които формират 53.4% от износа за трети страни.

Само за май износът на България за трети страни (извън ЕС) намалява с 19.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 276.4 млн. лева.

Вносът на България от трети страни през януари - май намалява с 1.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 8 514 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През май вносът на България от трети страни се увеличава с 1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 801.6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - май е отрицателно и е в размер на 2 463.2 млн. лева По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 848.4 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - май т.г. от България са изнесени стоки общо на стойност 20 934.9 млн. лв. и в сравнение със същия период на 2017 г. износът се увеличава с 2%.

През май общият износ възлиза на 4 301.2 млн. лв. и намалява с 3.5% спрямо същия месец на предходната година.

За първите пет месеца в страната са внесени стоки общо на стойност 24 896.9 млн. лв. или с 5.5% повече спрямо същия период на 2017 година.

През май общият внос се увеличава с 4.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 163.4 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - май 2018 г. и е на стойност 3 962.0 млн. лева.