През януари - септември от България общо са изнесени стоки на стойност 39 795.2 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение със същия период на 2017 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През септември 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 710.1 млн. лв. и намалява с 1.2% спрямо същия месец на предходната година.

През периода общо в страната са внесени стоки на стойност 46 154.3 млн. лв., или със 7.5% повече спрямо същия период на 2017 година.

През септември 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 9.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 162.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода и е на стойност 6 359.1 млн. лева.

Външна търговия на България със страните извън ЕС

През периода януари - септември 2018 г. износът на стоки от България за страните извън ЕС намалява с 21.3% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 11 649.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 53.1% от износа за трети страни.

През септември износът за трети страни (извън ЕС) намалява с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 481.7 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември се увеличава с 6.1% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 16 554.6 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември вносът на стоки от трети страни се увеличава с 19.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 932.1 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - септември 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4 905.3 млн. лева.

Външна търговия на България с ЕС

През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.1% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 24 917.5 млн. лева, показват предваритлените данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68% от износа за държавите - членки на ЕС.

През август 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 13% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 307.1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2018 г. се увеличава с 8.7% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 26 369.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През август 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 970.6 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - август 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 451.6 млн. лева.