Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) подобри прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на света за тази година, става ясно от публикувана прогноза на организацията.

"Глобалната икономика беше по-устойчива от очакваното през първата половина на 2023 г., но перспективите за растеж остават слаби", се казва в документа на организацията.

Според данните на ОИСР, глобалният БВП ще нарасне с 3% през 2023 г., като растежът ще се забави до 2,7% през 2024 г.

През юни организацията прогнозира глобален икономически растеж от 2,7% за 2023 г. и 2,9% - за 2024 година.

Прогнозата за ръста на БВП на Казахстан - доста по-висока от тази за ЕС

Прогнозата за ръста на БВП на Казахстан - доста по-висока от тази за ЕС

Предвижда се бюджетният дефицит да е под 3% от БВП

Освен това, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие подобри прогнозата си и за БВП на Русия за 2023 г. ОИСР очаква показателят да нарасне с 0,8%, вместо да се понижи с 1,5%, както беше записано в прогнозата от юни, следва от документа на организацията. През 2024 г., според прогноза на ОИСР, БВП на Русия ще нарасне с 0,9%.

Понижена е леко прогнозата за средната инфлация в Русия за 2023 г. - от 5,4% на 5,2%. А за 2024 г. прогнозата на показателя остава 5,2%.

Преди два дни президентът Владимир Путин, коментирайки формирането на федералния бюджет на Русия за 2024 г. отбеляза, че икономиката на страната "като цяло остава стабилна и балансирана". По думите му, динамиката на БВП през 2023 г. се е оказала много по-добра от предварителнит очаквания на Министерството на икономиката, като сега предвижданията са, че годишният растеж на БВП може да достигне 2,5-2,8%.

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Русия обяви колко е бюджетният й дефицит спрямо БВП - за първи път от 2 години

Приходите от петрол и газ продължават да са драстично по-малко от миналогодишните