Правителството на Казахстан прогнозира, че реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през 2024 г. ще бъде 5,3%, каза министърът на икономиката на страната Алибек Куантиров на заседание на правителството, съобщи Прайм. Азиатската страна с население около 19 млн. човека граничи с Китай и Русия.

Реалният растеж на БВП на Казахстан през 2024 г. се очаква да бъде 5,3%, с допълнително увеличение до 6% до 2028 г.", казва министърът, представяйки прогнозата за социално-икономическото развитие на Казахстан за 2024-2028 година.

Според прогнозите на правителството, средният годишен ръст на БВП на Казахстан за следващите пет години ще бъде 5,8%.

Инфлацията се очаква да бъде средно 6-8% през 2024 г. и 5,5-7,5% през 2025 г., с последващо понижение до 5% през 2026-2028 година.

Бюджетният дефицит през 2024 г. се предлага да се определи на ниво до 2,6% от БВП, с леко намаление през 2025-2026 г., съответно до 2,4% и 2,3% от БВП. Ще припомним че за страните от ЕС се допуска максимален размер на бюджетния дефицит от 3% от БВП на всяка страна.

Накъде извън Русия "изтичат" руските капитали

Накъде извън Русия "изтичат" руските капитали

В тази посока се преместиха и много руснаци

Министърът отбелязва, че прогнозата е формирана, като се вземат предвид прогнозите на международните финансови организации относно растежа на световната икономика и конюнктурата на външните пазари. В зависимост от промяната на външните параметри, се разглеждат три сценария на икономическо развитие. В базовия сценарий се предвижда в бюджета да се заложи средна цена на петрола от 80 долара за барел.

За 2022 г. БВП на Казахстан, според окончателните данни, е нараснал с 3,3%. Според предварителните резултатите за полугодието, за януари-юни 2023 г. ръстът на БВП на страната на годишна база е 5%.

Китай измести Русия като най-голям търговски партньор на Казахстан

Китай измести Русия като най-голям търговски партньор на тяхна обща съседна страна

До миналата година Русия държеше "първенството"