Федералният бюджет на Руската федерация за първите 7 месеца на годината (януари-юли), по предварителни данни на Министерството на финансите, е с дефицит от 2,82 трилиона рубли.

Министерството възобнови публикуването - след спиране за период от 2 години - на своите оценки за размера на дефицита (евентуално излишъка) спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, който е един от най-важните икономически показатели за всяка държава, показващ действителното състояние на нейните финанси.

За седемте месеца бюджетният дефицит на Русия възлиза на 1,8% от БВП.

Ще припомним, че за страните от ЕС показателят е определен на максимум 3% от БВП на всяка държава - като това е едно от трите основни изисквания за присъединяване на дадена страна от ЕС към еврозоната. 

Какво се случва с бюджетния дефицит на Русия

Какво се случва с бюджетния дефицит на Русия

За първите 5 месеца, бюджетните разходи надвишават тези за същия период на миналата година с 27%

За първото полугодие министерството оцени нивото на бюджетния дефицит на 2,595 трилиона рубли. Само през юли дефицитът е нараснал с 222 милиарда рубли.

Като цяло за 2023 г., планираният дефицит е от около 2,9 трилиона рубли, или 2% от БВП. Обаче, по думите наскоро на министъра на финансите на Руската федерация Антон Силуанов, размерът му за годината може да достигне 2-2,5% от БВП.

Колко всъщност ще бъде бюджетният дефицит на Русия за 2023 година

Колко всъщност ще бъде бюджетният дефицит на Русия за 2023 година

Очертава се превишение на планираните разходи

Приходите в бюджета за 7-те месеца възлизат на 14,525 трилиона рубли, което е със 7,9% по-малко от приходите за същия период на миналата година. За полугодието показателят беше 12,38 трилиона рубли, т.е. само за юли приходите възлизат на 2,144 трилиона рубли.

По-конкретно, приходите извън тези от петрол и природен газ за 7-те месеца са нараснали на годишна база с 19,8% - до 10,33 трилиона рубли (през януари-юни ръстът е с 17,8%, през януари-май - с 9%, през януари-април - с 5%). Министерството на финансите отбелязва, че динамиката на постъпленията на най-големите видове приходи извън петролните и газовите (данъци върху оборота, данък общ доход) остава в стабилна положителна зона, включително спрямо 2021 г.

Като цяло обемът и траекторията на приходите извън тези от петрол и газ "показват значително превишение на темпа, заложен при формирането на бюджета", отбелязват от Министерството на финансите.

Европейските страни с най-висок външен дълг

Европейските страни с най-висок външен дълг

Задлъжнялостта на Китай е далеч по-ниска

От друга страна обаче, приходите от нефт и газ в руския бюджет продължават да са много по-малко спрямо миналата година. През януари-юли намалението е с 41,4% на годишна база - до почти 4,2 трилиона рубли (за полугодието спадът на показателя беше с 47%, през януари-май - с 50%, през януари-април - с 52%).

Разходите на руския бюджет за януари-юли възлизат общо на 17,34 трилиона рубли, надвишавайки същия период на миналата година с 14% (за полугодието ръстът беше с 19%, за януари-май - с 27%). За полугодието бюджетните разходи на Русия бяха 14,98 трилиона рубли, а само юли те възлизат на 2,365 трилиона рубли.