Войната на Русия в Украйна, която вече е в осмия си месец, ще има по-голямо въздействие върху световната икономика, отколкото се очакваше. Това се казва в последните прогнози на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

ОИСР е намалила прогнозата си за растеж на световната икономика до 2,2 процента през 2023 г. от предишна оценка от 2,8 процента.

"Световната икономика плаща висока цена за неоправданата, агресивна война на Русия срещу Украйна", казва ОИСР в доклада, където са актуализирани икономическите перспективи.

"Въздействието на пандемията от COVID-19 все още продължава, войната намалява растежа и оказва още натиск върху цените, преди всичко на храните и енергията. Производството в икономиките на Г-20 пада значително".

В доклада се споменава още, че високата инфлация се запазва по-дълго от очакваното и че в много икономики инфлацията през първата половина на 2022 г. е била най-висока от 80-те години на миналия век.