Тази година глобалният пазар на втечнен природен газ го очаква още една рокада. Ако през 2021 г. Китай зае позицията на най-големия потребител на LNG, изпреварвайки Япония, то през 2022 г. САЩ трябва да станат най-големият производител на втечнен природен газ вместо Австралия. Това пише в публикуваната днес годишна прогноза на Shell за развитието на пазарите на LNG.

Световната търговия с втечнен природен газ през 2021 г. се е увеличила с 6% (21 милиона тона) до 380 милиона тона. Ръстът се дължи на преодоляването на много страни от икономическите последици от пандемията на коронавирус, отбелязват авторите на доклада. Изминалата година беше белязана от увеличение на износа на втечнен природен газ, въпреки редица непланирани спирания на производството, които повлияха на възможностите за доставка на втечнен природен газ.

САЩ детронираха Катар като най-голям износител на втечнен природен газ

САЩ детронираха Катар като най-голям износител на втечнен природен газ

Заради увеличените доставки за Европа

"Нарастващото търсене и ограничения в предлагането на втечнен природен газ доведоха до продължаваща целогодишна нестабилност на цените на природния газ и втечнен природен газ. Цените достигнаха рекордно високи нива през октомври 2021 г., тъй като в Европа, където запасите на газ са паднали до исторически. Тази нестабилност подчертава необходимостта от по-стратегически подход към осигуряване на непрекъснати и гъвкави доставки на газ, за ​​да се избегнат резки покачвания на цените в бъдеще. Очаква се разлика между търсенето и предлагането на втечнен природен газ в средата на това десетилетие, което поставя въпроса за необходимостта от допълнителни инвестиции за увеличаване на предлагането и задоволяване на нарастващото търсене за LNG, особено в Азия", предупреждава Shell.

Съединените щати са водещи в увеличаването на доставките на LNG с годишно увеличение от 24 милиона тона; през 2022 г. САЩ ще станат най-големият износител на LNG в света, се отбелязва в доклада на енергийната компания.

По-рано консултантската компания Kpler изчисли, че през 2021 г. Австралия е най-големият износител на LNG (80,23 млн. тона), изпреварвайки Катар (77,83 млн. тона).

САЩ искат да заменят руския газ за Европа. Ето с какъв

САЩ искат да заменят руския газ за Европа. Ето с какъв

Очакванията са за повишение на цените на газа както в Европа, така и в Азия

Китай и Южна Корея показаха най-голям ръст в търсенето на LNG през 2021 г. Китай увеличи вноса си с 12 милиона тона (17,5%) до 79 милиона тона, изпреварвайки Япония и ставайки най-големият вносител в света.

През 2021 г. бяха подписани дългосрочни договори с купувачи в Китай за доставка на повече от 20 милиона тона LNG годишно. "Това е доказателство, че LNG продължава да играе важна роля в прехода на ключови сектори на китайската индустрия от въглища към газ и да постигне целта за постигане на въглероден неутралитет до 2060 г. ", отбелязват авторите на публикацията.

Shell потвърди дългосрочната си прогноза за пазара на LNG: "Очаква се глобалното търсене на LNG да надхвърли границата от 700 милиона тона до 2040 г., показвайки 90% увеличение в сравнение с нивата от 2021 г. Азия ще осигури по-голямата част от това търсене; това се дължи на намаляването на вътрешното производство на газ и икономическия растеж в региона, както и замяната на други, по-малко щадящи околната среда енергийни носители с LNG за подобряване на качеството на въздуха и постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии."

Зависимостта на Европа от внос на природен газ достигна 80%

Зависимостта на Европа от внос на природен газ достигна 80%

Намалените доставки от руския гигант "Газпром" и геополитическото напрежение принуждават континента да търси допълнителни доставки

Експертите на Shell отбелязват, че LNG е призован да играе ключова роля както за по-нататъшното насърчаване на използването на възобновяема енергия, така и като резервен енергиен носител в случай на прекъсване на доставките на други видове енергийни ресурси. Така през 2021 г. Бразилия утрои обема на покупките на LNG - до повече от 7 милиона тона - поради факта, че силната суша доведе до намаляване на производството на електроенергия във водноелектрическите централи.