Клиентите на Овергаз в страната спестиха на атмосферата замърсяване с над 208 хиляди тона вредни и парникови емисии през първите шест месеца на 2013 година. Близо 11 хиляди тона по-малко са вредните газове и праховите частици, а 197 хиляди тона по-малко е въглеродният диоксид - най-разпространеният парников газ. Това се дължи на замяната на твърди и течни горива с по-екологичното, енергоефективно и евтино синьо гориво.

Потребителите на „Овергаз Изток" икономисаха най-много емисии на атмосферата - над 61 хиляди тона. Следват ги газифицираните жители и индустрията в София, Банкя и Божурище - близо 60 хиляди тона, Северна България - над 52 хиляди тона, в Западна - близо 23, и в Южна България - над 13 хиляди тона. Най-осезаема промяна в качеството на въздуха има в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата със синьото гориво и индустрията премина на природен газ.

По този начин клиентите на газоразпределителното дружество имат възможността да се възползват от предимствата на синьото гориво, като междувременно допринасят за по-чистия въздух. От 2000 година до момента газификацията, извършена от Овергаз, спести близо 4 милиона тона емисии на атмосферата - въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

Замяната на електрическата енергия с природен газ в 30% от домакинствата в страната би намалила нивото на емисиите във въздуха с над 360 хиляди тона годишно*. Използването на синьото гориво намалява многократно вредните за здравето на хората и климат емисии на парникови газове, серен диоксид, азотни окиси и прах. Поради това природният газ се разглежда като горивото на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика.