Поръчките в производствения сектор в Германия се свиха за първи път от 8 месеца насам, след като разпространението на коронавируса принуди най-голямата икономика в Европа и много от търговските ѝ партньори да наложат тежки ограничения.

Търсенето се е свило с 1,9%, като това засяга особено инвестиционните стоки, както и поръчките от Еврозоната. Въпреки това поръчките все още са с над 6% над равнището си от предходната година, пише Bloomberg.

Производственият сектор се справяше по-добре от сектора на услугите през последните месеци, след като глобалните вериги за доставки и външното търсене бяха по-слабо засегнати от пандемията в сравнение с първата вълна на заразата през 2020 година.

Ресторантите и голяма част от търговския сектор са директно и тежко засегнати от последните ограничения и тази ситуация ще се запази поне до средата на февруари.

Правителството в Берлин намали прогнозата си за растеж през настоящата година до 3% от 4,4% обявени месец по-рано. През тази седмица беше договорено отпускането на допълнителна помощ за компаниите и гражданите заради пандемията.