По време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина отбелязват лек ръст. Те са са 493.1 хил., или с 4.2% над регистрираните през октомври 2019 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За сравнение през септември български граждани, пътували в чужбина са с 15% по-малко на годишна база, или общо 555.6 хиляди.

Ако се върнем и погледнем статистиката за летните месеци, виждаме, че броят на българите, реализирали туристически пътувания в страната и чужбина, спада с 96.3% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г., по данните на НСИ.

Пътувания на чужденци у нас

Посещенията на чужденци в България продължават да бележат спадове. През октомври те са 419.1 хил. или с цели 45.3% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. Най-големият срив е регистриран при с цели: "почивка и екскурзия" - с 67.7%, следван от пътувания със служебна цел, където спадът е 57.7%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Транзитните преминавания през страната са 53.1% (222.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

През септември посещенията на чужденци в България са били с 56,2% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.7%, или с 53.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 30.9%.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.7%, или с 53.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.