България е шестият най-голям производител на тютюневи изделия в Европейския съюз (ЕС), като на първите места са още Румъния, Гърция и Сърбия. У нас през 2016 година са били произведени 21 милиарда броя цигари на стойност над 188 милиона евро, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

На първо място на Стария континент е най-голямата икономика - Германия, с резултат от 168 милиарда броя, изчислявани на общо 1,709 милиарда евро. Това означава, че всяка трета цигара в Европа е произведена там.

Втора след нея е Полша с 99 милиарда броя за 1,079 милиарда евро. Взети заедно обаче България, Гърция, Сърбия, Хърватия и Румъния произвеждат почти колкото Германия, а стойността на продукцията им е по-голяма от тази на икономика номер 1.

В комбинация от фабриките на Балканите през 2016 година са излезли 160 милиарда бройки на обща стойност от 1,716 милиарда евро.

Производител номер 1 в региона е Румъния, която е и трета в Европа с общо 77 милиарда броя за 633 милиона евро.

След нея са Сърбия с 34 милиарда броя за 411 милиона евро и Гърция с 31 милиарда броя за 390 милиона евро. Хърватия отчита 7 милиарда броя на стойност 94 милиона евро.

България и Гърция, както и влизащата в топ 6 за Европейския съюз Португалия, държат по около 5% от общия пазар на тютюневи изделия, който през 2016 година на 6,2 милиарда евро.

Снимка 359617