Печалбата на банковата система в края на юли 2022 г. възлезе на 1.2 млрд. лв., сумата е с 400 млн. лв. (49.7%) по-голяма спрямо отчетената за седемте месеца на 2021 г. Това става ясно от последните данни за състоянието на банковата система, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16.6 млрд. лв. и спрямо края на юни се повишава с 233 млн. лв. (1.4%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Банките у нас спечелиха 1 милиард лева за шест месеца

Банките у нас спечелиха 1 милиард лева за шест месеца

Увеличават се както кредитите, така и депозитите в банковата система

Общите брутни кредити и аванси през юли се увеличават с 5.5 млрд. лв. (6.1%) до 95.3 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 4.2 млрд. лв. (47.3%) и в края на юли възлизат на 13 млрд. лв., отбелязват от БНБ.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1.3 млрд. лв. (1.6%) до 82.3 млрд. лева. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв., 1.4%), за домакинства (с 420 млн. лв., 1.3%), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв., 4.2%), както и тези за сектор държавно управление (с 27 млн. лв., 3.1%).

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Собственият капитал на банковата система в края на май достига 16.3 млрд. лева

Спрямо края на юни депозитите в банковата система нарастват с 2.9 млрд. лв. (2.4%) до 124.7 млрд. лева. Увеличават се депозитите на фирмите (с 1.3 млрд. лв., 3.4%), на домакинства (с 842 млн. лв., 1.2%), на други финансови предприятия, като застрахователи и пенсионноосигурителни компании (с 214 млн. лв., 5.4%), както и тези на сектор държавно управление (със 178 млн. лв., 5.0%) и на кредитни институции (с 429 млн. лв., 6.2%).