Проектът ЕЛИОС - Интегриран план за развитие на българската публична администрация, беше представен днес в Българската търговско-промишлена палата.

Той предвижда обслужването на бизнеса да се извършва "на едно гише", засега в четири български града.

Предприемачите от Враца, Велико Търново, Добрич и Ямбол ще получават интегрирани административни услуги.

„Фронт офисите" на обслужващите центрове във Враца, Добрич и Ямбол ще бъдат в съответните регионални търговско-промишлени палати.

Проектът е пилотен за страната ни. Идеята е инициативата да обхване всички общини в България и да подготви изработването на специален закон, който да регламентира административното обслужване на бизнеса "на едно гише".

Водещ партньор по проекта е регионалният съвет на провинция Ена, Сицилия. Ръководителят на ЕЛИОС Микеле Сабатини очерта основната цел на проекта - да се стимулира инвестиционният процес в България чрез подобряване на координацията между търговските палати и публичната администрация с изграждането на партньорска мрежа.

Италианските партньори са уверени, че споделеният опит в обслужването на бизнеса ще съкрати сроковете за обработка на документите и ще осигури прозрачност на процедурите.

Предприемачът ще бъде обслужен от един човек и ще получи един документ по всички процедури.