Годината е почти към своя край. Повечето от нас вече мислят за почивните дни, а други пък ще работят и по празниците. Когато работата на официален празник е извън графика на работното време, тя представлява извънреден труд и отделно ще се заплаща и увеличението от не по-малко от сто на сто, според Кодекса на труда. Изминаващата 2023 година има 248 работни дни. През 2024 година работните дни са малко повече - 251 работни дни.

Както по принцип най-много са почивните дни през около Великденските и Коледните празници. Следващата година Великденските празници се падат в началото на месец май, като почти се сливат с почивния "Ден на труда" и Гергьовден на 6-ти май.

Много хора обаче работят по празниците, когато заплащането трябва да е двойно, според Кодекса на труда. Колко допълнителен доход можем да си докараме, ако работим по всички празници през 2024 година?

За да си отговорим на това и да сметнем средно колко ще получим, ако работим по празниците, пресмятаме колко е средната работна заплата за час в България.

Средната работна заплата мина 2000 лева

Средната работна заплата мина 2000 лева

Къде е тя най-висока и къде най-ниска?

Средно работните дни в месеца за 2024 година са 21 дни. Средната брутна работна заплата от последно публикуваните данни на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че това число е 2072 лева за месец септември. Ако се базираме на тези цифри - то средното брутно заплащане на час у нас е малко над 12 лева.

Официалните почивни дни през 2024 година са 11 дни. Ако работите например по празниците през май - това са допълнителни 6 работни дни със събота и неделя, когато се пада Великден. Това са 148 работни часа, при 8-часов работен ден, което прави 576 лева. Като имаме предвид, че заплащането по празници трябва да е двойно, то това прави 1 152 лева допълнително от работа по празници през май. Много работодатели обаче принуждават служителите си да работя без да им дават избор, но пък заплащат труда на празника.

От Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" припомниха преди великденските празници тази година, че трудът, който се полага в празнични дни, във всички случаи се заплаща с увеличение, което е минимум в двоен размер. Ако е извънреден, той също се заплаща със 100% увеличение.

Ако решите да работите по време на празниците в края на декември 2024 година - 3 почивни дни, то ще получите допълнителни 576 лева, с включената двойна надница.

Решите ли да работите през всички официални празници - 11 дни, то тогава трябва да вземете допълнителни 2 112 лева за годината.

Всичко това обаче са средни стойности. Средната заплата, която се изчислява от НСИ е различна за всеки месец. През септември тя за първи път надмина прага от 2 000 лева.

Служителите, които ще работят в дните на официални празници, е добре са имат доказателства, че трудът им е възложен със заповед или че е положен по график. Така те могат да търсят правата си. В случай че работата не им бъде заплатена с увеличение, трябва да имат доказателства, които да представят пред Инспекцията по труда.