Пандемията от обърна света с "главата надолу" през последните седмици. Въпреки инфекциите и стотиците смъртни случаи, които се случват ежедневно в цяла Европа, все пак е важно да имаме план за възстановяването след като кризата отмине. Тя ще остави след себе си рецесия, безработица и големи щети в европейската промишленост. Ето защо сега е нужен точен план за възобновяването на икономиката на ЕС, пише Глен Ходсон в коментар за "Emerging Europe".

Възможността е под формата на спасителен пакет от 500 милиарда евро, договорен от държавите-членки на ЕС, и пакет от стимули за 750 милиарда евро, определен от Европейската централна банка за борба с въздействието на коронавируса.

Но какво да правим?

Въпреки че ЕС се справя добре с целите си - за Зелена сделка и цифровия преход в Европа, все пак остават жизненоважни въпроси за бъдещето на Европа - заплахите за глобализацията вече се усещат.

Гласовете, призоваващи за национални / европейски действия за защита и подкрепа на европейския бизнес в изолация, ще нарастват. Съществува риск новосъздадената индустриална стратегия на ЕС да бъде използвана като средство за подпомагане на "страдащи" европейски компании и да налива пари в други инициативи, вместо да подкрепя иновации и технологии.

Когато предложенията за следващата многогодишна финансова рамка се преправят и програмата за 2020 г. се актуализира, ръководителите, които вземат решения, трябва да имат предвид следните точки, пише авторът на материала.

Първо, лидерите на ЕС трябва да помнят, че веригите за доставки са глобални и не трябва да затварят границите и да създават "Крепост Европа". Нужни са нулеви тарифи за внос и ЕС трябва да се стреми да отмени забраната им за износ възможно най-скоро.

Второ, има нужда от укрепване и завършване на единния пазар на ЕС. Макар да изглежда непоколебим, завършването на единния пазар на ЕС - чрез попълване на пропуски, гарантиране на правилното прилагане на законодателството в целия ЕС и правилно прилагане би било чудесно за Европа. Единният пазар е най-голямото предимство на Стария континент и трябва да включва финанси, банкиране, услуги.

Вътрешният пазар също е една от най-добрите възможности на Европа за бъдещето: постигането на това би било най-голямото предимство за бизнеса в Европа. Прогнозите предполагат, че един по-интегриран и по-добре функциониращ единен пазар би добавил допълнителни 183 млрд. до 269 млрд. евро годишно за произведени стоки и допълнителни 338 милиарда евро годишно за услуги. Общо това представлява увеличение на БВП на ЕС от приблизително 12%.

Трето - необходими са технологии и иновации за увеличаване фокуса върху научноизследователската и развойна дейност и за да се създадат работни места. Начинът, по който научните организации по света действат- споделят информация за намиране на терапевтични лечения и ваксини за борба с коронавируса - трябва да бъде модел за бъдещето за всички сектори.

И накрая, трябва да се даде приоритет на свободното движение на работна ръка между държавите-членки на ЕС и нейните съседи извън ЕС. За възгледите за миграцията в Европа са враждебни, а Covid-19 улесни затварянето на границите ни.Този подход е погрешен.

Въпреки краткосрочния икономически спад, в Европа има нужда от работна ръка, особено от квалифицирани работници. Възстановяването и икономическият растеж на ЕС зависят от технологичните, инженерните и здравните сектори.

В момента Европа е изправена пред огромна криза и лидерите на ЕС имат възможността да превърнат това във възможност.