Производствените цени в промишлеността през април 2018 г. нарастват с 0.7% спрямо предходния месец и с 2,9% на годишна база, отчитат данните на Националния статистически институт.

По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1.1%, а спад е отчетен в добивната промишленост - с 1.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

Общият индекс на цените на производител през април нараства с 2.9% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%, в преработващата промишленост - с 1.3%, и в добивната промишленост - с 0.5%.

Индексът на цените на производител само за вътрешния пазар през април. се покачва с 0.4% спрямо предходния месец и с с 3.8% в сравнение със същия месец на 2017 година.

Цените на производител за международния пазар през април 2018 г. нарастват с 1.2% спрямо предходния месец и с 1.5% в сравнение със същия месец на 2017 година.