Производството на електроенергия в България се е повишило с 22,36% от началото на 2022 г. до 20-ти февруари, спрямо същия период на миналата година, показват данни от оперативната справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

За същия период, потреблението на ток в страната се е повишило само с 2,57%.

По-конкретно, през периода от 1-ви януари до 20-ти февруари 2022 г., производство на електроенергия в нашата страна е било близо 8,41 млн. мегаватчаса (MWh), спрямо малко над 6,87 мегаватчаса през същия период на 2021 година.

В същото време, потреблението на ток в страната е нараснало с 2,57% за посочения период, до малко над 6,5 млн. мегаватчаса електроенергия, при почти 6,4 млн. MWh година по-рано.

Така в рамките на периода 1 януари - 20 февруари 2022 г., позитивното салдо между износа и вноса на електроенергия у нас е скочило с 273% до над 1,87 млн. мегаватчаса, спрямо позитивен баланс от едва 502 хил. MWh през същия период на 2021 година.

Делът на базовите енергийни мощности в производството на ток от 1-ви януари до 20-ти февруари се е увеличил на годишна база с 33% до обем от 7,27 млн. мегаватчаса, спрямо 5,46 млн. MWh са същия период на миналата година.

Експерти: Европа ще плати през 2022 година най-високата сметка за електроенергия досега

Експерти: Европа ще плати през 2022 година най-високата сметка за електроенергия досега

Това ще провокира покачване на цените на много стоки и ускоряване на инфлацията