По данни на Евростат, сезонно претегленото производство на промишлена продукция в Еврозоната е спаднало с 0.8% през април 2007 сравнено с март 2007. И през март, и през февруари, промишлеността се е увеличавала с 0.5%, гласят ревизираните данни. В Европейския съюз на 27-те членки, промишлената продукция е паднала с 0.4% през април след увеличения 0.5% през март и 0.4% през февруари.

Април 2007 сравнен с април 2006 бележи ръст на промишленото производство с 2.8% в Еврозоната и 3.2% в целия ЕС.

Месечното сравнение април 2007 спрямо март 2007 говори за 0.5% увеличение производството на енергия в Еврозоната и 0.4% увеличение в ЕС. Производството на нетрайни потребителски стоки е спаднало съответно с 0.8% и 0.6%. Капиталовите стоки са спаднали с 0.9% в Еврозоната и 0.1% в ЕС. Най-сериозно е спаднало производството на трайни потребителски стоки - с 1.6% съответно 1.5%.

Промишленото производство на месечна база се качва в шест страни членки и пада в 14. Най-голямо е увеличението в Литва (+3.5%) и България (+1.6%); най-голям е спадът в Румъния (-4.9%), Португалия (-4.6%), Ирландия (-3.3%) и Гърция (-3.1%).

На годишна база, която дава повече основания за сравнения и изводи, производството на капиталови стоки през април 2007 спрямо април 2006 се е увеличило с 5.7% в Еврозоната и 6.9% в ЕС. Нетрайните потребителски стоки са се качили с 2.4% и в двете зони. Производството на енергия е паднало с 3.9% и 4.0%.

През април 2007 на годишна база производството се е увеличило в 17 държави и е паднало в три. Най-голямо е увеличението в Словакия (+14.9%),, Полша, Словения (по +10.1%) и България (+9.9%).