Забелязва се спад на растежа в големите развити икономики, заяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като перспективата продължава да се влошава в САЩ и Великобритания, докато германската икономика губи пара, предаде Reuters.

Базираната в Париж организация заяви, че месечният ѝ водещ икономически показател показва признаци на стабилизиране в Китай, Индия и Франция.

„Съставните водещи индикатори (CLI) продължават да сочат към отслабване на растежа в САЩ, Великобритания и Япония, като подобна перспектива вече се очаква и в Германия и Италия”, обяви ОСИР в свое изявление.

Тя добави, че в Индия и Франция инерцията на ръста се стабилизира. Сигнали за стабилизиране на растежа се появяват и в Китай и Канада.

По отношение на индекс, при който 100 представлява дългосрочното средно ниво, ОИСР заяви, че нейният прочит за страните от организацията като цяло е спаднал до 99,6 през февруари спрямо 99,7 за предходния месец.

Икономиката в еврозоната е останала на ниво от 100,5 според най-новия преглед на условията, като показателят за Франция е здраво стъпил на 100,9, докато този за Италия е спаднал от 100,8 на 100,7. Равнището за САЩ е още по-ниско – 98,9 спрямо 99,0. Показателят за Великобритания е на ниво от 99,1 спрямо 99,2 преди, а за Германия – 99,7 при ниво от предходния месец от 99,8.

Китай се задържа на 98,4 и не отбелязва промяна спрямо миналия месец. Индикаторът за Бразилия остава на 97,7, докато Русия се стабилизира на 98,2.