Според данните на Националния статистически институт годишната инфлация в страната - за периода юли 2017 г. спрямо юли 2016 г. е 1.3%.

Индексът на потребителските цени за юли спрямо юни 2017 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (юли 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1%.

През юли спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - цените остават на равнището от миналия месец;
 • облекло и обувки - намаление с 2.8%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.8%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.4%;
 • здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;
 • транспорт - намаление с 0.5%;
 • съобщения - цените остават на равнището от миналия месец;
 • развлечения и култура - увеличение със 7.1%;
 • образование - увеличение с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1.0%;
 • разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.6%.

Индексът на цените за малката кошница за юли спрямо юни е 100.0%, а от началото на годината (юли 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 101.4% .

През юли цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.3%; нехранителни стоки - намаление с 0.3%; услуги - увеличение с 1.1%.