Упоритата разлика в заплащането на жените и мъжете в Швейцария става все по-трудна за обясняване от началото на века според правителството, информира Reuters.

Проучване, публикувано от Федералната статистическа служба в четвъртък, установява, че жените, работещи в частния сектор, са печелили около една пета по-малко от мъжете през 2016 г. - и почти половината от разликата, или 657 швейцарски франка (662 долара) не може да бъде оправдани от външни фактори.

Докато Швейцария има един от най-високите в Европа дялове на жените в работната сила, тя изостава от световните стандарти за равенството между половете в управленските позиции.

Проучването, провеждано на всеки две години, е част от усилията на правителството за проследяване на равенството на работното място и подчертава увеличаването на разликата в заплащането, но не прави никакви препоръки.

На цели 42,9%, делът на разликата, която не може да бъде обяснена със съображения като възраст или старшинство, е достигнала най-високата си стойност от 2000 г. насам.

Швейцария - основен финансов център, който също е дом на големи мултинационални компании, включително Nestle, Novartis и Roche - често се намира на върха на изследванията на качеството на живот и е дом на много висококвалифицирани работници.

Въпреки това критиците, като например от профсъюзите, казват, че тя е създала условия, които пречат на жените да напредват.

"Разликите в заплащането между жените и мъжете се задълбочава," твърди федерацията на синдикатите, добавяйки, че ще участва в стачка на жените на 14 юни за по-добри заплати и признаване на домашните грижи и срещу дискриминацията.

"Скандално е, че жените, които сега са надминали мъжете в образованието, все още печелят около една пета по-малко от тях."

Парламентът вече въведе нови изисквания за фирми с 100 или повече служители, които да анализират доходите на мъжете и жените и да взимат предвид различията между половете в техните фирми.

Но той ограничи някои други предложения на Федералната служба за равенство между половете, статистическата служба и швейцарския кабинет в тази насока. Те биха препоръчали налагането на такива изисквания за по-малките фирми - с 50 служители.

Проучването, публикувано в четвъртък, показва, че необяснимата разлика в заплащането е най-голяма в малките фирми, над два пъти по-голяма е разликата за компаниите с под 20 служители, в сравнение с компаниите с 1000 работници.

За топ мениджърите малко над половината от разликата в заплащането е необяснима, по-висока от тази за средните мениджъри, но по-ниска от 60.4% за тези без управленски роли.

Въпреки увеличаването на участието на жените в работната сила и политиката, тазгодишното проучване на Световния икономически форум установи, че глобалният напредък в областта на равенството между половете е в застой. Швейцария се класира на 34-о място за икономическо участие и възможности и 44-а за равенство на заплатите в проучването за 2018 г., изселдвало 149 страни.