Безработицата в Европейския съюз през септември остава на нивото от август 6,7% - исторически най-ниската стойност на показателя, откакто Евростат започва прави такова проучване през януари 2000 година.

В 19-те страни от еврозоната безработицата за трети пореден месец се запазва 8,1%, което е най-ниското й ниво от десет години насам, показват публикуваните днес данните на европейската статистическа служба.

Евростат отчита и близо 10-годишно дъно от 5,3% на безработицата в България, за четвърти пореден месец показателят е с минимална стойност от декември 2008 г. насам.

През миналия месец общо 16,574 милиона европейци, от които 13,153 млн. от еврозоната, са били без работа. Спрямо август се отчита понижение на безработните в ЕС с 35 хиляди души. В сравнение с миналогодишния септември общият брой на безработнте в ЕС спада с 1,793 милиона, от които 1,3 милиона в рамките на еврозоната.

Най-ниска безработица е регистрирана в Чешката република - 2,3%, следвана от Германия (3,4%) и Полша (3,4%).

Най-висока безработицата в Гърция ( 19%, по данни от юли) и в Испания - 14,9%.

Равнището на младежката безработица в ЕС е 14,9%, като през миналия месец без работа са били 3,333 млн. души под 25-годишна възраст. Отчита се съкращаване на младежката безработица с 385 хиляди души спрямо същия месец на миналата година ,когато нивото бе 16,5%.

По данни на Евростат безработицата в нашата страна през септември за четвърти пореден месец е 5,3% , при 6% за същия месец година по-рано. Показателят е с най-ниска стойност от декември 2008 година и близо до рекордното дъно от 5 на сто месец преди това.

България се нарежда на тринайсето място по най-ниска безработица в ЕС и една от 20 страни с показател под средния за съюза.

Снимка 386811

Източник: eurostat