Руската икономика ще излезе от рецесията през 2017 г. при цена на петрола от 45 долара за барел, като тогава ще спре спадът на основните макроикономически показатели.

Това се посочва в обновената социално-икономическа прогноза на Министерството на икономическото развитие, пише в. Ведомости. Тя е изградена на базата на цени на суровината в диапазона  $40–$50 за барел през  2016 г. и ръст  до $50 през 2018 и 2019 години.

Съгласно базовият вариант на обновената прогноза Брутният вътрешен продукт н а Русия през 2016 г. ще спадне с 0,3% вместо по-рано очакваното съкращаване от  0,8%. В промишлеността се предвижда спад от  0,6% (0,4% в предишната прогноза), намаляване на инвестициите ще бъде с 3,1% (по-рано 5%), търговията на дребно ще се свие с 3,3% (2,5%).

При  това развитие на икономиката реалните заплати ще се съкратят с 2,9% вместо предишната прогноза за спад от  3,5%, безработицата ще остане на   предишното ниво (5,8%), производителността на труда също няма да претърпи заничими изменения.

Инфлацията през 2016 г. ще бъде в диапазона 6–7%, а средногодишният курс на долара се прогнозира очаква да бъде 67,4 рубли  за долар.

Този базов сценарий прогнозира, че руската икономика ще спадне за периода 2015–2018 г. с 0,5%, но започвайки от  2019 г.  отиде на траектория  на средногодишен растеж от  2,5%.

Прогнозата също така предвижда през 2017 г.  икономиката да излезе от рецесия и на нарасне с  1,4%. Промишлеността  ще расте с 1,2% (1,5% в предишния вариант), инвестициите се покачват с 1,6% (по-рано 2,1%), търговията на дребно  - 1,5% (2,1%). Реалните доходи ще се повишат с 1,7% (2,9%). Инфлацията ще бъде 5,5%, а средногодишният курс на долар - 61,7 рубли за долар.