Повече от 33 милиарда долара ще са необходими за създаване в Русия на клъстери за износ на водород до 2030 г., пише вестник "Комерсант", позовавайки се на проект на Министерството на енергетиката.

Отбелязва се, че ведомството предлага три сценария за развитие на водородния клъстер. Първият е, "развитие на износа на водород", според който Русия ще изнася в чужбина 2,3 милиона тона водород годишно до 2030 г. и 9,4 милиона тона до 2050 година.

Вторият вариант е, "развитие на износа и на вътрешния пазар", който предвижда същите обеми на износ, с вътрешно потребление от 60 000 тона през 2030 г. и 4,4 милиона тона водород към 2050 година.

Същите експортни параметри са предвидени и в третият сценарий за "развитие на износа и интензивно развитие на вътрешния пазар". Но при този вариант, до 2050 г. вътрешното потребление на водород ще достигне 10 милиона тона (6,6 млн. тона за металургията и 3,4 млн. тона за производството на изкуствени торове).

Създаването на експортни клъстери ще изисква 33,4 милиарда долара кумулативни инвестиции до 2030 година, сочат разчетите.

Министерството на енергетиката на Русия предвижда създаването на пет клъстера: Ямал, Източен Сибир, Якутия, Сахалин, Северозапад. Два от проектите - Източен Сибир и Северозапад, се очаква да бъдат нерентабилни.

Изданието уточнява, че Министерството на енергетиката оценява глобалното търсене на руски водород на 9,5 милиона тона към 2030 година. Отбелязва се още, че според предварителните разчети, износът на водород трябва частично да замести износа на петрол в структурата на икономиката и бюджетните приходи, които според прогнозите на Международната агенция по енергетика, могат да бъдат намалени.

„Зеленото“ гориво, което Русия смята, че ще й донесе до $40 милиарда към 2030 година

„Зеленото“ гориво, което Русия смята, че ще й донесе до $40 милиарда към 2030 година

Най-важното му предимство е, че не отделя въглеродни емисии