Министерството на икономиката, енергетиката и туризма завежда съдебно дело пред Окръжния съд в Пловдив за връщане на мажоритарната собственост и пълния контрол върху Пловдивския панаир от страна на държавата. Това каза на пресконференция министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

По този начин, тъй като Пловдивският панаир не е платил дължимия дивидент на държавата, бюджетът е ощетен с 1,4 млн. лв. през 2005 г. Според министър Трайков, ако панаирът е бил приватизиран законосъобразно, то финансовият ресурс от приватизацията е щял да бъде акумулиран във фонда за устойчивост на пенсионната система, т. нар. Сребърния фонд.

„Нещо повече - не само че този финансов ресурс не е постъпил там, а активите на дружеството са предоставени в ръцете на „Пълдинг туринвест" и в панаира в последствие са апортирани и други държавни имоти, намиращи се по Черноморието", каза министърът, цитиран от агенция „Фокус".

След няколкото проверки, направени през последните 7 месеца юридически проверки и анализи на сделката са констатирани множество сериозни закононарушения на търговското и приватизационно законодателство на Република България. Нарушения има и при двете увеличения на капитала на панаирното дружество, вписани в търговския регистър съответно на 21.12.2006 г. и на 23.03.2007 г., както и при издадените в тази връзка актове на Министерския съвет, оглавяван от бившия премиер Сергей Станишев.

Проверката е констатирала и нарушения в действията на бившия министър на икономиката Румен Овчаров, в резултат на които държавата е изгубила контрола върху панаира, за сметка на „Пълдин туринвест" АД - дружество, контролирано от пловдивския бизнесмен Георги Гергов (на снимката горе вдясно).

Според министър Трайчо Трайков на лице е грубо нарушаване на разпоредбите от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, нарушени са и разпоредби от търговския закон, както има нарушение на правилника за реда за упражняване правата на държавата, търговските дружества с държавно участие в капитала.

"Подал съм сигнал до Висшия съдебен съвет (ВСС), който да провери дали съдиите, вписали двете увеличения на капитала на панаирното дружество, не са извършили нарушение. ВСС ще установи има ли необосновани действия на магистратите по дело за реституция, свързана с панаира", обясни министър Трайков, цитиран от репортер на News.bg.

Министърът на икономиката е сигнализирал и изпълнителния директор на Централния депозитар дап ровери дали няма нередности при отразяване на движението на акциите на Международен панаир Пловдив.