През следващото десетилетие възобновяемите енергийни източници трябва да се удвояват, а въглищните да намалеят наполовина, но седем държави ще спънат ЕС по пътя на поставените цели, пише Electrek. Сред тях е България. 

Според анализ на независимия мозъчен тръст Ember, базиран в Обединеното кралство, има седем държави, които блокират европейския преход. Заедно те ще бъдат отговорни за 80% от емисиите в енергийния сектор на ЕС до 2030 г., заради зависимостта си от въглища и недостатъчно работа по внедряване на електроенергия с нулев въглероден отпечатък. В резултат на това ЕС не е на път да постигне препоръчаното от Комисията намаляване на общите емисии с 55% до 2030 г.

Ember прегледа националните планове за климата на всяка държава от ЕС, които определят очакванията на всяка страна за генериране електричество до 2030 г. Анализът показва, че зелената енергия ще се удвои през следващото десетилетие, за да осигури 60% от търсенето на електроенергия в ЕС през 2030 г. В целия ЕС 40% от електроенергията ще се генерира от вятър и слънчева енергия, като водещите държави като Дания, Холандия и Испания са насочени към над 60%.

От схемата става ясно, че в няколко държави трябва да се наблегне на промените. Първите седем, сред които и България са с най-замърсяващо електричество.

Все още се очаква изкопаемите горива да генерират 25% от електроенергията в ЕС до 2030 г., но Европа не е на път за поетапно спиране на въглищата до 2030 г. Очаква се производството на въглища да намалее с едва 53% до 2030 г. спрямо 2018 г.

“Водородните войни” изправят Европа срещу Китай в бизнес за $700 милиарда

“Водородните войни” изправят Европа срещу Китай в бизнес за $700 милиарда

Правителствата се надпреварват да субсидират подобни проекти

"Въпреки че нашият анализ установява, че много държави от ЕС вече имат амбициозни планове, определихме седем ключови държави, които блокират цялостния напредък в ЕС. Освен ако не променят курса си, постигането на 55% намаление на емисиите ще бъде изключително предизвикателно - да не говорим за 60%, каквито са плановете на ЕП", заяви Чарлз Мур, ръководител на европейската Ember.

План за изменение на климата на Байдън-Харис

Новоизбраният президент Джо Байдън и новоизбраният вицепрезидент Камала Харис бяха обявени за победители в изборите в САЩ в събота, а вече имат обзор на климатичните промени, публикуван на уебсайта на Biden-Harris Transition.

Според плана Байдън работи за стартиране на национални усилия, насочени към "създаване на работни места, от които се нуждаем, за да изградим модерна, устойчива инфраструктура и да осигурим справедливо бъдеще за чиста енергия".

Избраният президент Байдън заявява, че ще работи за осъществяването на инвестиции в инфраструктура, транзит, енергиен сектор, сгради, жилища, иновации, селско стопанство и опазване и екологично правосъдие. Има и план за автомобилната индустрия ето плана, според който ще бъдат създадени 1 милион нови работни места в американската индустрия, вътрешните вериги за доставки на автомобили и автомобилната инфраструктура, от автомобилни части до станции за зареждане на електрически превозни средства.