Предварителните данни на Националния статистически институт за периода 17 - 24 май тази година показват, че относителният дял на хората, започващи работа, за пръв път е надхвърлил този на новите безработни.

Първият е почти 0,2%, докато вторият е около 0,17%, посочват от националната статистика. Така се затвърждава статистиката на ръст на новоназначените служители, която започва още в периода 30 март - 5 април, след като техният брой достига дъното между 23 и 29 март. До момента единственото му леко забавяне, както се вижда и от графиката, е в периода между 13 и 26 април.

Графика: Относителен дял на новите безработни в бюрата по труда и постъпилите на работа

Снимка 481647

Източник: НСИ

Източник: Национален статистически институт

Според Националния статистически институт, между 3 февруари и 24 май тази година 175,5 хил. души са подали молби за обезщетение за безработица, а 66,4 хил. души са били назначени, което означава, че официално нетният брой загубени работни места е 109,2 хил. Общият брой на населението в трудоспособна възраст за този период е 4,1 млн. души.

Трябва да се има предвид, че в данните не са включени хората, останали в неплатен отпуск или съфинансирани от държавата чрез мярката 60/40, както и безработните, които са демотивирани и са отпаднали от трудовата сила и затова не търсят работа.

Как държавата простреля пазара на труда в България

Как държавата простреля пазара на труда в България

Негативите от политиките тепърва предстои да се видят

Същевременно тепърва трябва да се види отражението от кризата върху секторите на ресторантьорството и туризма, както и темпът, с който ще се възстановят производството и износа, които понесоха удар заради спада на търсенето на международните партньори на страната.

С други думи, по-голямото предизвикателство пред икономиката е положителните тенденции в заетостта тепърва да бъдат задържани, тоест трудностите пред икономиката може би тепърва предстоят.