По предварителни данни на Националния статистически институт през периода януари - април от България са изнесени стоки общо на стойност   14 226.1 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 3 процента.

Само за април експортът ни възлиза на 3 633.0 млн. лв., или с 6.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 

През периода януари - април в страната са внесени стоки общо на стойност 15 504.4 млн. лв., или с 8% по-малко спрямо същия период на 2015 година. 

През април 2016 г. общият внос намалява с 11.3% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 012.6 млн. лeвa. 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2016 г. и е на стойност 1 278.3 млн. лева. 

Особено голям е спадът на българския експорт за първите четири месеца на годината към страните извън Европейския съюз. Той намалява с 13.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 4 632.0 млн. лeвa. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 50.1% от износа за трети страни. 

През април 2016 г. износът на България за трети страни спада с 26.8% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 098.8 млн. лeвa. 

Вносът на България от трети страни през периода януари - април 2016 г. намалява с 19.4% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 4 961.6 млн. лeвa. 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

През април 2016 г. вносът на България от трети страни спада с 20.2% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 323.5 млн. лeвa. 

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2016 г. е отрицателно и е в размер на 329.6 млн. лeвa. 

Според предварителните данни на НСИ, през периода януари - март т. г. износът на България за ЕС нараства с 2.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 7 059.9 млн. лева. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 69.6% от износа за държавите - членки на ЕС.

През март 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 3.5% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 507.0 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2016 г. се увеличава с 0.4% спрямо същия период на предходната година и достига 7 853.7 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март е отрицателно и е на стойност 793.8 млн. лева.