Излизането на Великобритания от Европейския съюз ще има много голям ефект върху редица индустрии и части от икономиката на държавите по цял свят и най-много на Стария континент. Доклад на Colliers от понеделник, озаглавен "Бумеранг на работната сила", показва, че Brexit може да окаже влияние и върху цената на недвижимите имоти в България при очакваното завръщане на наши сънародници от Острова и останалата част от Западна Европа.

Комбинация от фактори като увеличение на заплатите, ниски данъци, по-добро управление и законодателна рамка, модернизиране на образователната система, познатата културна среда и насърчителни мерки на правителствено ниво също могат да станат причина за връщането им.

Голямото количество емигранти, основно младите, квалифицирани и образовани такива, възползващи се от възможностите за свободно движение и достъп до европейския пазар на труд, е сред главните причини за недостига на кадри в икономиките на държавите от ЦИЕ. Потенциалната възможност за бързо повишение на заплатите в региона на ЦИЕ е вероятно да окуражи част от тях да се завърнат в собствените си държави. Подобен бумеранг ефект може да предизвика увеличение на инвестициите в имоти и на търсенето на офисни и индустриални площи. Потреблението на стоки също ще се покачи и ще доведе до ръст в сектора на логистичните и търговските площи, пише в доклада.

Според изследването валутните курсове, включително и отслабването на паунда, и данъците, създават предпоставки за по-бързо унифициране на нетните заплати през следващите 5-10 години. Цената на издръжката на живот в ЦИЕ се покачва, но с по-ниски темпове в сравнение с други държави, като например Обединеното Кралство, което в крайна сметка може да доведе емигрантите обратно вкъщи.

По думите на Марк Робинсън, специалист проучвания в Colliers CEE, "заплатите в Централна и Източна Европа ще започнат да нарастват с по-бързи темпове, което ще мотивира работещите да не напускат собствените си държави. Това, както и ниски нива на безработица и нарастване на БВП, изглежда, че ще се задържи като тенденция през следващите 10 години".

Ако продуктивността на работещите е в унисон с тази в Европа, ще се увеличат и инвестициите. Това ще означава по-голямо търсене на офисни и индустриални площи, и повишение на потреблението, смятат от компанията.