Пътните и железопътни проекти не трябва да бъдат противопоставяни, защото и двата сектора са еднакво важни за развитието на страната. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на церемонията по подписване на договорите за строителство и надзор на проекта за изграждане на интермодален терминал в Пловдив. По думите му, настоящият проект е своеобразен мост между различните видове транспорт, който ще допринесе за по-ефективната обработка на товарите, които преминават през България.

„Мястото, на което ще бъде изграден терминалът има стратегическо значение, като през него преминават два европейски коридора", каза Петър Киров. Договорът за строителство включва 5 месеца за проектиране и 12 месеца за изграждане. „В края на 2015 г. България ще има модерен интермодален терминал", допълни заместник-министърът.

Строителните дейности ще бъдат извършени от „Трейс Груп Холд" АД, като стойността на договора е 8 570541,45 лв. без ДДС. Надзорът ще се осъществява от Консултант „Рубикон-Тест", като стойността на договора е 448 950,00 лв. без ДДС. Очаква се около 70 човека да бъдат ангажирани при неговото изграждане, а 25 нови работни места ще бъдат открити, когато терминалът започне да функционира.

На днешната церемония присъстваха и генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура" Милчо Ламбрев, заместник-генералният директор Христо Алексиев и др.

Интермодалният терминал ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от ж.п. възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п. линия София-Пловдив.
Подходът на автомобилите към терминала ще бъде от запад, като включването ще става директно в Републиканската пътна мрежа (направлението Пловдив-Пещера) без да се преминава през населени пунктове, за да не се създават предпоставки за злополуки и рискове в движението на товарните автомобили.

Проектът предвижда върху площ от 71 450 м². да бъдат изградени - терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.