Страните от Европейския съюз са изнесли през 2023 г. общо 867 хиляди тона шоколад, което е с 2% повече от предходната година, се казва в доклад на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). А за десетте години от 2013 г. насам, износът на сладката храна е нараснал с 35%, т.е. средно с по 3,5% годишно.

Най-големият износител на шоколад от страните от ЕС през миналата година е Германия - с износ от 221 хиляди тона, или 26% от общия износ на ЕС.

Следват я по размер на изнесения шоколад във физическо изражение: Холандия (123 хиляди тона шоколад, 14% от общия износ на ЕС), Полша (115 хиляди тона шоколад, 13% от общия износ), Белгия (96 хиляди тона, 11%) и Италия (92 хил. тона, 11%).

Отбелязва се, че сумарния износ само на тези пет страни представлява 75% от общия износ на шоколад от ЕС.

Най-големите вносители на шоколад от ЕС през миналата година са: Великобритания (315 хил. тона, т.е. една трета от целия износ на шоколад от ЕС), САЩ (72 хил. тона), Русия (65 хил. тона), Канада (31 хил. тона) и Австралия (27 хил. тона).

В същото време, страните от ЕС през 2023 г. са внесли 62 хиляди тона шоколад от Швейцария, 61 хиляди тона от Великобритания и 22 хиляди тона шоколад от Украйна.

Mars купува британски производител на шоколад за $662 милиона

Крупна сделка в шоколадовия бизнес

Hotel Chocolat е основана през 1987 г., произвежда първокласен шоколад и притежава верига магазини и плантация за какао