Секторите на културата и творчеството представляват 3 процента от световния брутен вътрешен продукт и дават работа на 29,5 милиона души на планетата - повече отколкото автомобилната индустрия в Европа, Япония и САЩ. Това сочат данните на първата световна културна панорама, публикувана днес от ЮНЕСКО, цитирани от БТА.

Приходите от културните индустрии и творческите дейности (реклама, архитектура, книгоиздаване, видео игри, музика, кино, вестници и списания, спектакли на живо, телевизия, визуални изкуства) се оценяват на 2,25 трилиона долара, а това е повече от телекомуникационните услуги.

Културните и творческите сектори са основен двигател в икономиките на развитите и развиващите се страни и са сред сферите на човешка дейност, които бележат най-бърз растеж. Това констатират авторите на изследването, публикувано от Международната конфедерация на сдруженията на авторите и композиторите (Confederation internationale des societes d'auteurs et compositeurs - CISAC), която обединява организациите за защита на авторските права в 120 страни, и от ЮНЕСКО.

В изследването се подчертава, че за да бъде използван напълно потенциалът на културата, творците трябва да получават справедливи възнаграждения и че особено на цифровия пазар вземащите политическите решения трябва да проучат въпроса за прехвърлянето на стойността, което в момента облагодетелства техническите посредници във вреда на авторите.

Азиатско-тихоокеанският район, който е лидер във видеоигрите, дава 34 на сто от приходите на културните индустрии на световно равнище и осигурява 40 на сто от заетостта в тях.

Приносът на Европа е 32 процента от приходите и 25 на сто от заетостта със силна концентрация на творци и със 7 от 10-те най-посещавани музеи в света.
Северна Америка има дял от 28 на сто в приходите от културна дейност в света и 15 на сто от работните места. Америка е лидер в киното, телевизията и спектаклите на живо.

Телевизията е кралица в Латинска Америка (6 на сто от приходите и 16 на сто от работните места) с предавания, които се изнасят в цял свят.

В Африка (3 на сто от приходите и 8 на сто от работните места) неофициалната икономика, и по-специално музикалните концерти, заемат значителен дял от културната сцена.