Търговският оборот между Русия и Европейският съюз (ЕС) за изминалата 2022 година е нараснал с 2,3% на годишна база до общо 258,6 милиарда евро, което е максимумът на показателя за последните 8 години, съобщи РИА Новости.

А що се отнася само до вноса във финансово изражение на европейските страни като цяло от Русия, той почти е достигнал историческия максимум, изчислява РИА Новости по данни на Евростат.

Вносът на стоки от Русия в ЕС за миналата година се е увеличил на годишна база с една четвърт, до €203,4 млрд. А максимумът на този показател се наблюзаваше през 2012 г., когато вносът на руски стоки в ЕС се изчисляваше на 203,6 милиарда евро.

В същото време през миналата година, вносът в Русия на стоки от страни от ЕС като цяло, е паднал до минимума от 2005 г. насам, достигайки едва 55,2 милиарда евро (спад от 38% на годишна база). Така търговският дефицит на ЕС с Русия достигна рекордните 148,2 милиарда евро, т.е. двойно повече от стойността за 2021 година.

Бюджетният дефицит на Русия за два месеца доближи годишния план

Бюджетният дефицит на Русия за два месеца доближи годишния план

Постъпленията от данъка върху печалбата за периода са се сринали